Branden

Den 4 juli 2022 brann vår loge ned till grunden

Tidigt på morgonen måndagen den 4 juli 2022 brann vår älskade loge, med festlokal, restaurangkök och stall, ner till grunden.

Vi kommer att bygga upp den igen. Målet är att vår nya lada ska vara i drift sommaren 2024, förutsatt att bygget håller den tänkta tidsplanen.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har hört av sig och som på olika sätt har hjälpt till och stöttat oss efter branden; familj, vänner, grannar, kollegor, samarbetspartners, kända och okända. Det har betytt oerhört mycket för oss i den tunga tid som följde efter branden.

Varför brann det?

Vi vet inte. En kort tid efter branden gjorde vårt försäkringsbolag en grundlig utredning för att försöka fastslå brandorsaken. De tekniker som var på plats kunde utesluta att branden skulle ha varit anlagd, men mer än så var det inte möjligt att med säkerhet säga och vi kommer aldrig att få veta exakt varför det började brinna. 

Kommer ni att bygga upp en ny lada?

Ja självklart! Vi kommer att bygga en ny lada där vi kan ha bröllop, kalas, kurser, café och evenemang - precis som vanligt. Planen är att komma igång med byggnationen under 2023. 

Hur har verksamheten påverkats av branden?

På logen fanns vår festlokal där vi hade våra bröllop och kalas, och tills vi har en ny loge på plats måste vi pausa dessa. Vi saknar också kök och toaletter, vilket har lett till att vi pausar de flesta av våra öppna evenemang (till exempel Vår på gården) eftersom det blir så mycket krångligare både för oss och för våra besökare utan dessa. Utan köket har vi tyvärr inte heller möjlighet att ordna någon catering. 

Musteriet däremot är igång som vanligt, och likaså arbetet med gårdens djur - så vi går inte helt sysslolösa i väntan på den nya logen! 

Vill du komma i kontakt med oss?

All möjlig info om det finns på vår kontaktsida.