Hållbarhet

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov"

Allt vi gör genomsyras av vår kärlek till jorden, skogen, åkrarna, djuren och naturen - det är därför vi bor och arbetar som vi gör! Men det förpliktigar också, eftersom det är ett bräckligt system som vi människor redan har tummat allt för mycket på. Det märkte vi inte minst sommaren 2018, då värmerekord efter värmerekord slog ut såväl gräset på betena som vallen på våra åkrar, och det endast var turen som avgjorde att vår skog stod kvar medan enorma bränder härjade i skogar i andra delar av landet. Det var en sommar med konstant magont och en mycket påtaglig insikt i hur vårt handlande påverkar klimatet på jorden.

Samtidigt älskar vi människor och framför allt möten mellan människor. Vi tror att världen hela tiden blir lite bättre, och att alla människor i grund och botten vill göra rätt för sig. Men det är som sagt ett komplext system, och det är inte alltid lätt att göra informerade val. Det är också andra förutsättningar som ska falla på plats: förutom kunskap behöver man också ekonomi och socialt sammanhang. Det sistnämnda inte minst, något som vi märker när människor av olika slag söker sig till gårdens lugn för att finna sig själva i en ganska rörig och hetsig värld.

Vi lyfter oss själva genom att lyfta andra, och vi är inte konkurrenter: vi är komplementer. Det blir särskilt viktigt utanför stadens femtioskyltar, där en levande landsbygd definieras av engagemang och omtanke. Den småländska finurligheten och envisheten går som en röd tråd genom vår verksamhet, och det vill vi att såväl våra besökare som anställda och samarbetspartners ska bära med sig. Att driva företag på landsbygden är inte alltid lätt, det vet alla som har fått elkabeln avgrävd en timme innan man öppnar vittna om, men gör vi det tillsammans blir det lite enklare. Om inget annat kan vi skratta tillsammans åt eländet ibland! 

Men skulle inte den här sidan handla om hållbarhet? Jo, och det gör den! För hållbarhet är inte en sak utan tre, och de går alla hand i hand: den ekologiska hållbarheten, den sociala hållbarheten och den ekonomiska hållbarheten. Lika viktiga alla tre!

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet innebär att vi vårdar vår natur och dess resurser med ett långsiktigt perspektiv, så att de kan fortsätta försörja de kommande generationerna med det som de behöver. 

Några exempel på vad vi gör:

 • Vi tänker utifrån säsong när vi bakar och lagar mat; såväl i vårt café som när vi lämnar menyförslag.
 • Vi minskar succesivt andelen animliskt protein i våra menyer och kompletterar med goda gröna grejer, till exempel fler sallader, röror, såser och bröd.
 • Vi arbetar helst med råvaror som är svenska och/eller ekologiska. 
 • Vi serverar vårt eget fina kranvatten istället för att köpa vatten på flaska. Även bubbelvatten! 
 • Vi använder betande djur för att hålla våra marker öppna. 

Social hållbarhet

Social hållbarhet är ett jämställt och jämlikt samhälle, där alla människor är lika mycket värda och känner sig delaktiga i vår gemensamma samhällsutveckling. 

Några exempel på vad vi gör:

 • Vi anställer helst personer under 25 år, med ringa erfarenhet från arbetsmarknaden. 
 • Vi hjälper gärna till och ställer upp med vitsord och referenser när våra anställda söker andra jobb efter att de har varit hos oss. 
 • Vi värnar det lokala föreningslivet och är själva aktiva i flera föreningar, bland annat sockenrådet i byn. 
 • Vi arbetar aktivt med att sprida kunskap om vårt arbete på gården och den svenska landsbygden.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet  präglas av långsiktighet, resurseffektivitet, återbruk och återvinning - men också av en kultur där man som företagare stöttar och lyfter varandra. 

Några exempel på vad vi gör:

 • Vi källsorterar papp, plast, matavfall, färgat glas och ofärgat glas.
 • Vi byter ut vår belysning till LED allt eftersom det behövs. 
 • Vi hämtar mat (frukt och grönt samt bröd) som lokala butiker har svinnat, och ger till våra djur. 
 • Vi använder i stor grad det vi själva odlar i vår matlagning. 
 • Vi köper det mesta begagnat, till exempel köksutrustning och inredning till logen. 
 • Vi samarbetar med lokala företag, till exempel Åkes Hemchark som tillverkar all vår korv. 
 • Vi bjuder in företag och föreningar att medverka helt kostnadsfritt på våra öppna evenemang. 
 • Vi erbjuder privatpersoner att pressa äppelmust av överbliven frukt. 

Vad vill vi göra framöver?

 • Gå över till 100% förnyelsebar energi från sol.
 • Servera mer av vårt egenproducerade kött.
 • Jobba mer med återbruk.