Gården

Historien om Rinkaby Gård

På 60-talet köpte Kajsas föräldrar Erik Almqvist och Gun (Mojjan) Almqvist Rinkaby Gatugård, som från början var två gårdar, av staten. Dessförinnan hade Eriks föräldrar, Emil och Maria, samt hennes föräldrar, Karl och Ingrid, arrenderat gården. 1999 flyttade Kajsa och Thomas in med sina två barn Majja och Ellen. På gården fanns då en liten verksamhet för uthyrning av hästboxar, något som de utvecklade och när hästverksamheten var som störst kunde cirka 40 hästar inkvarteras på gårdens ägor och både paddock, ridhus och lösdriftsstall var i bruk. 

Mycket av åkermarken var utarrenderad till granngården i början av 2000-talet och då fyllde gårdens höloge inte längre någon funktion, eftersom det inte fanns något hö att torka. Efter en del grunnande kom Kajsa och Thomas fram till att logen skulle fungera fint som kalasloge! Logen städades och moderniserades och med åren fick den moderniteter i form av bar, dansgolv med scen, uppvärmning och riktiga toaletter. I den gamla vagnsboden som låg vägg-i-vägg med logen byggdes ett stort restaurangkök som stod klart 2006.

2011 flyttade de sista hästarna från gården, men gården stod inte utan betesdjur särskilt länge - redan samma sommar flyttade första fåret, ett napplamm vid namn Molntuss, till Rinkaby. Första lammen föddes två år senare, 2013.  Fler tackor köptes in allt eftersom och idag ligger årsbesättningen på 40-50 tackor och 125-150 lamm. 

Grisar har det funnits i flera omgångar på gården genom tiderna, men den nuvarande verksamheten med utegrisar av olika slag har bedrivits sedan juli 2014. Då flyttade grisarna Pia och Kerstin in. De skulle slaktas redan till jul samma år, men så blev det inte - istället betäcktes de och gårdens första kultingar föddes våren därpå. Idag har vi allt som oftast tre suggor och en galt på helårsbasis.

Något år tidigare hade det införskaffats en liten handvevad äppelpress till gården, då enbart i syfte att ta hand om all fallfrukt som de stora gamla äppelträden producerade. Den gjorde succé! Allt fler runtomkring gården blev nyfikna på äppelpressningen och samma år som grisarna flyttade in pressades den första musten åt kund. Med tiden fick ytterligare äppelpressar införskaffas och rekordåret 2018 var den hydraliska pressen igång. Den var efterlängtad och underlättade arbetet väldigt mycket.

2014 var ett omvälvande år på många sätt - inte bara på grund av grisarna och äppelpressningen, verksamheten bytte dessutom namn och till viss del inriktning. Efter att ha arbetat under namnet Farmen i många år fick det gå i graven och bytas ut till Rinkaby Gård.

Det går att skriva många meter text om gårdens historia, och då har vi varken backat längre än till 1900talets början eller tagit upp några av de allra senaste tillskotten - köksträdgården till exempel - men är du mer nyfiken på någon utav dessa eller något helt annat, besök oss gärna under något av våra öppna evenemang och ställ massor av frågor!